print deze pagina neem contact met ons op
   
 
 
De organisatie van 'Zuidwende'
 

Zuidwende is een VvE, waarvan de leden een bestuur kiezen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de lopende (beleids-) zaken. Voor informatie kunt u zich wenden tot de receptie (020-6424786). Er is een culturele comissie en een kascommissie. De leden (bewoners) worden gekozen door de vereniging van eigenaars.

De toelatingscriteria:

Voor toelating hanteert de vereniging een minimumleeftijd van 55 jaar. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats. Zelfredzaamheid is één van de criteria.

Kopen:
Het staat iedereen vrij een appartement in Zuidwende aan te schaffen. Aan bewoning echter zijn, zoals u hebt kunnen lezen, wel voorwaarden verbonden.